Migræne behandling alternativ

Migræne

Lider du af migræne i din hverdag? Omkring 15% af den danske befolkning lider af kronisk migræne, hvilket går ud over både arbejdsliv og privatliv. Men hvad kan man gøre for, at migrænen ikke skal overtage ens liv?
Er du en af de 15 procent, som lider af kronisk migræne, så er der en række migræne behandlinger, som kan slå migrænen en anelse ned. Der er ikke en migræne behandling, som kan fjerne din migræne helt, men du kan behandle dig selv for migræne løbende, så migrænen ikke er så dominerende i din hverdag.

Alternativ behandling af migræne

Der findes forskellige former for alternative behandlinger mod migræne. Infrarød sauna er en af de behandlinger, som er effektive mod migræne.
Ved at benytte en infrarød sauna, varmer du kroppen godt op. Varmen fra en infrarød sauna går dybere ned i vævene end almindelig varme gør. Her udrenser saunaens varme de fleste affaldsstoffer via sveden, hvilket giver en bedre virkning, når migrænen skal lindres.
I en infrarød sauna er ca. 20% af din sved affaldsstoffer, hvorimod en almindelig sauna kun udskiller 3-4% affaldsstoffer i din sved. Derfor er den infrarøde sauna langt mere effektiv end en almindelig sauna.

Forebygger stress

Ofte ses det, at det er stress, som starter migræne. Migræne starter ofte pga. muskelspændinger, som skabes i en stressfuld hverdag. Her går den infrarøde sauna ind og får alle muskler i din krop til at slappe af. Den fjerner muskelspændinger, hvilket virker beroligende flere dage efter.
Med infrarød sauna kan du forebygge din migræne bedst muligt, og få mere ud af dit liv.

Fibromyalgi

Hører du til den gruppe af danskere, der er blevet diagnosticeret med fibromyalgi, og som er på udkig efter en form for alternativ behandling?

Hvad er fibromyalgi

Fibromyalgi er en tilstand med smerter i musklerne, træthed samt nedsat fysisk udholdenhed. Smerterne kan veksle i varighed og styrke, og de kan opstå i større eller mindre områder af kroppen. Typisk vil sygdommen påvirke livskvaliteten og forårsage begrænsninger i hverdagen.

Musklerne bliver ikke beskadiget af fibromyalgi, men den fysiske tilstand kan blive forringet, hvis smerterne afholder en fra at dyrke motion og fra almindelig bevægelse.

Hvad kan du selv gøre

Det hjælper på de fleste at motionere regelmæssigt tre til fire gange om ugen, men oftest viser resultatet sig først efter tre måneder. Varmtvandsbassin gavner mange, der føler, at smerterne bliver mindsket. Undersøgelser har endvidere vist, at cykling har en gavnlig effekt på muskelfunktion, søvn og smerter. Hvis både varmtvandsbassin og cykling er udelukket, kan det også hjælpe at gå ture. Sørg for så vidt muligt for at gå ved skov og strand, så sindet samtidig kan finde ro.

Infrarød sauna og fibromyalgi

En amerikansk undersøgelse har vist, at infrarød sauna har en gavnlig virkning på smerterne i forbindelse med fibromyalgi.

Forsøgspersonerne opholdt sig 15 minutter i en 60° varm infrarød sauna, for derefter at ligge 30 minutter i et 26-27° varmt lokale, hvor de blev dækket med tæpper fra halsen og ned.

Alle patienterne oplevede en markant reduktion af deres smerter allerede efter den første behandling med infrarød sauna. Efter ti behandlinger var deres smertereduktion stabiliseret og lå

College Paper is a necessity for all school students who wish to pursue higher studies or just their course work. Most students find it challenging as they don’t know how to go about doing it to write a newspaper. There are several ways to write a paper however, you must keep in mind that your paper must be composed write my paper for me in such a manner that it answers to. Below are a few pointers that will help you write your college paper.

mellem 20 – 78 %, lige som smerterne forblev lave i hele observationsperioden.

Det kan anbefales at gå i infrarød sauna hver dag i en uge som ovenfor beskrevet. Hvis der opleves en væsentlig smertereduktion, kan der forsøges med hver anden dag for en periode. Hvis smertereduktionen stadig er lige effektiv, kan der fortsættes med to til tre gange om ugen efter behov.

Hvad er det?

Fibromyalgi er en reumatologisk lidelse, som er kendetegnet ved en række symptomer, hvoraf smerter i led og muskler, træthed og nedsat fysisk udholdenhed er de mest udbredte. I dag kender man ikke til de årsager, der ligger til grund for sygdommen, og der findes ingen behandling, der kan føre til helbredelse af denne. Ny forskning har dog påvist, at man ved at anvende IR sauna opnår en lindring af kroniske smerter og de symptomer, som lidelsen ellers giver. Her er der ikke blot tale om gode råd fra velmenende mennesker, her underbygges påstanden af seriøs videnskab.

Erfaringer med fibromyalgipatienter i Danmark viser også, at den varme, som IR saunaer afgiver, ikke kun reducerer smerter, men at den også medfører en væsentlig forbedring af helbredet generelt. I forhold til traditionelle saunaer betyder varmebehandling i en IR sauna nemlig en særdeles høj gennemtrængning og dybtgående varme, som er helt unik.

Ved at købe af en IR sauna behøver du ikke at besøge en klinik for at forbedre dit helbred, det kan ske derhjemme.

Irvarme