Stråler

Stråler

Infrarød sauna og stråler
Sol og kuvøsebørn

Til dagligt oplever vi infrarøde stråler fra solen. Vi kan ikke se dem, men kan mærke dem som varme. Denne varme er den samme, som vi oplever i en infrarød sauna. Varmen kan her trænge 3 – 4 cm ind i huden og opvarme knogler, muskler, led og sener på en blid og behagelig måde, uden at kroppen og huden lider overlast.

I en almindelig sauna kommer varmen fra et centralt sted. I en infrarød sauna fra IR Sauna kommer de infrarøde stråler fra carbonpladerne på saunaens vægge. Det er altså hele carbonpladen, der afgiver strålerne. På denne måde bliver overfladetemperaturen mindre end ved andre materialer så som keramik- og glasrør.

Strålerne fremkommer ved, at der føres strøm igennem carbonpladerne og derved vil elektroner støde sammen med atomer: Det er energien, der opstår ved disse sammenstød, der afgiver infrarøde stråler.

Ligesom de infrarøde stråler fra solen, er strålerne i saunaen ikke farlige. I sollys er det de ultraviolette stråler, vi skal passe på og dem er der ingen af i en infrarød sauna.

Mange har sikkert hørt om infrarøde stråler før, uden at være klar over, at det har været det, der var tale om: Infrarøde stråler bliver brugt til kuvøsebørn, nyklækkede kyllinger og smågrise under varmelampe.

Infrarøde stråler måles i micron

I en infrarød sauna forsøges der at opnå en frekvens på 9,4 micron. Det er den frekvens, der harmonerer bedst med kroppens egen frekvens og derfor den frekvens, der hjælper os bedst, når vi har forskellige sundhedsmæssige problemer. Ved en frekvens på 9,4 micron vil varmen i saunaen være behagelig og ikke så varm, at vi kan få skadelige virkninger på huden eller i kroppen.

Det elektromagnetiske felt

Alle steder, hvor der bliver brugt elektriske apparater, er strømledninger og lignende, vil der vær et elektromagnetisk felt, EMF. Også vores jord har sit eget elektromagnetiske felt, der ved overfladen er 0,25 – 0,65 mG.

Det er meget forskelligt, hvor stor mængde vi hver især bliver udsat for afhængigt af, hvad vi er omgivet af ift. kabler, apparater og lignende. Sverige og USA har foreslået en sikkerheds standard på 3 mG.

Udenlandske forskere har gennem de sidste årtier rapporteret, at de infrarøde stråler, der benyttes i saunaer, modvirker følger af skadelig EMF. Infrarød sauna er vidt udbredt i asiatisk lægekunst og det er derfor et krav, at EMF er så lav som muligt.

IR Saunas infrarøde saunaer er målt mellem 0,5 – 1,0 mG,

når de er i varmer og 0,0 når de er oppe i tempretur.

Fibromyalgi

Hører du til den gruppe af danskere, der er blevet diagnosticeret med fibromyalgi, og som er på udkig efter en form for alternativ behandling?

Hvad er fibromyalgi

Fibromyalgi er en tilstand med smerter i musklerne, træthed samt nedsat fysisk udholdenhed. Smerterne kan veksle i varighed og styrke, og de kan opstå i større eller mindre områder af kroppen. Typisk vil sygdommen påvirke livskvaliteten og forårsage begrænsninger i hverdagen.

Musklerne bliver ikke beskadiget af fibromyalgi, men den fysiske tilstand kan blive forringet, hvis smerterne afholder en fra at dyrke motion og fra almindelig bevægelse.

Hvad kan du selv gøre

Det hjælper på de fleste at motionere regelmæssigt tre til fire gange om ugen, men oftest viser resultatet sig først efter tre måneder. Varmtvandsbassin gavner mange, der føler, at smerterne bliver mindsket. Undersøgelser har endvidere vist, at cykling har en gavnlig effekt på muskelfunktion, søvn og smerter. Hvis både varmtvandsbassin og cykling er udelukket, kan det også hjælpe at gå ture. Sørg for så vidt muligt for at gå ved skov og strand, så sindet samtidig kan finde ro.

Infrarød sauna og fibromyalgi

En amerikansk undersøgelse har vist, at infrarød sauna har en gavnlig virkning på smerterne i forbindelse med fibromyalgi.

Forsøgspersonerne opholdt sig 15 minutter i en 60° varm infrarød sauna, for derefter at ligge 30 minutter i et 26-27° varmt lokale, hvor de blev dækket med tæpper fra halsen og ned.

Alle patienterne oplevede en markant reduktion af deres smerter allerede efter den første behandling med infrarød sauna. Efter ti behandlinger var deres smertereduktion stabiliseret og lå mellem 20 – 78 %, lige som smerterne forblev lave i hele observationsperioden.

Det kan anbefales at gå i infrarød sauna hver dag i en uge som ovenfor beskrevet. Hvis der opleves en væsentlig smertereduktion, kan der forsøges med hver anden dag for en periode. Hvis smertereduktionen stadig er lige effektiv, kan der fortsættes med to til tre gange om ugen efter behov.

Hvad er det?

Fibromyalgi er en reumatologisk lidelse, som er kendetegnet ved en række symptomer, hvoraf smerter i led og muskler, træthed og nedsat fysisk udholdenhed er de mest udbredte. I dag kender man ikke til de årsager, der ligger til grund for sygdommen, og der findes ingen behandling, der kan føre til helbredelse af denne. Ny forskning har dog påvist, at man ved at anvende IR sauna opnår en lindring af kroniske smerter og de symptomer, som lidelsen ellers giver. Her er der ikke blot tale om gode råd fra velmenende mennesker, her underbygges påstanden af seriøs videnskab.

Erfaringer med fibromyalgipatienter i Danmark viser også, at den varme, som IR saunaer afgiver, ikke kun reducerer smerter, men at den også medfører en væsentlig forbedring af helbredet generelt. I forhold til traditionelle saunaer betyder varmebehandling i en IR sauna nemlig en særdeles høj gennemtrængning og dybtgående varme, som er helt unik.

Ved at købe af en IR sauna behøver du ikke at besøge en klinik for at forbedre dit helbred, det kan ske derhjemme.

Irvarme