Temperatur

Temperatur

Temperaturer ved brug af Infrarød Sauna

 

temperatur minutter
Almen helse 35° 30 min.
Ekstremsport, regeneration, godt for det neurovaskulære system 35° – 50° 30 min.
Fibromyalgi 60° 15 min efterfulgt af 30 min. under tæppe, hver dag i en uge
Iskæmi; dårlig blodforsyning af et væv ift. dets behov 60° 15 min efterfulgt af 30 min. under tæppe, 3 uger i træk
Smerter 42° 30 min.
Sygdomme, andre 42° – 54° 30 min
Vægttab 42° 30 min.

Fibromyalgi

Hører du til den gruppe af danskere, der er blevet diagnosticeret med fibromyalgi, og som er på udkig efter en form for alternativ behandling?

Hvad er fibromyalgi

Fibromyalgi er en tilstand med smerter i musklerne, træthed samt nedsat fysisk udholdenhed. Smerterne kan veksle i varighed og styrke, og de kan opstå i større eller

The first thing you should do when contemplating the best way to write a research proposal would be to become knowledgeable about the procedure. The information below can help you become familiar pay for essay with the process. You will want to think of an idea for your proposal. For each idea begin writing the research proposal. Write it down in a document format that is simple to look at and that’s searchable by people who want to know more about your own work. If you can, use a template to the study proposal that makes it more easy to put together. As soon as you know how to write a research proposal, you can start to think of what you would like to write about.

mindre områder af kroppen. Typisk vil sygdommen påvirke livskvaliteten og forårsage begrænsninger i hverdagen.

Musklerne bliver ikke beskadiget af fibromyalgi, men den fysiske tilstand kan blive forringet, hvis smerterne afholder en fra at dyrke motion og fra almindelig bevægelse.

Hvad kan du selv gøre

Det hjælper på de fleste at motionere regelmæssigt tre til fire gange om ugen, men oftest viser resultatet sig først efter tre måneder. Varmtvandsbassin gavner mange, der føler, at smerterne bliver mindsket. Undersøgelser har endvidere vist, at cykling har en gavnlig effekt på muskelfunktion, søvn og smerter. Hvis både varmtvandsbassin og cykling er udelukket, kan det også hjælpe at gå ture. Sørg for så vidt muligt for at gå ved skov og strand, så sindet samtidig kan finde ro.

Infrarød sauna og fibromyalgi

En amerikansk undersøgelse har vist, at infrarød sauna har en gavnlig virkning på smerterne i forbindelse med fibromyalgi.

Forsøgspersonerne opholdt sig 15 minutter i en 60° varm infrarød sauna, for derefter at ligge 30 minutter i et 26-27° varmt lokale,

The first thing you should do when contemplating the best way to write a research proposal would be to become knowledgeable about the procedure. The information below can help you become familiar pay for essay with the process. You will want to think of an idea for your proposal. For each idea begin writing the research proposal. Write it down in a document format that is simple to look at and that’s searchable by people who want to know more about your own work. If you can, use a template to the study proposal that makes it more easy to put together. As soon as you know how to write a research proposal, you can start to think of what you would like to write about.

hvor de blev dækket med tæpper fra halsen og ned.

Alle patienterne oplevede en markant reduktion af deres smerter allerede efter den første behandling med infrarød sauna. Efter ti behandlinger var deres smertereduktion stabiliseret og lå mellem 20 – 78 %, lige som smerterne forblev lave i hele observationsperioden.

Det kan anbefales at gå i infrarød sauna hver dag i en uge som ovenfor beskrevet. Hvis der opleves en væsentlig

The first thing you should do when contemplating the best way to write a research proposal would be to become knowledgeable about the procedure. The information below can help you become familiar pay for essay with the process. You will want to think of an idea for your proposal. For each idea begin writing the research proposal. Write it down in a document format that is simple to look at and that’s searchable by people who want to know more about your own work. If you can, use a template to the study proposal that makes it more easy to put together. As soon as you know how to write a research proposal, you can start to think of what you would like to write about.

smertereduktion, kan der forsøges med hver anden dag for en periode. Hvis smertereduktionen stadig er lige effektiv, kan der fortsættes med to til tre gange om ugen efter behov.

Hvad er det?

Fibromyalgi er en reumatologisk lidelse, som er kendetegnet ved en række symptomer, hvoraf smerter i led og muskler, træthed og nedsat fysisk udholdenhed er de mest udbredte. I dag kender man ikke til de årsager, der ligger til grund for sygdommen, og der findes ingen behandling, der kan føre til helbredelse af denne. Ny forskning har dog påvist, at man ved at anvende IR sauna opnår en lindring af kroniske smerter og de symptomer, som lidelsen ellers giver. Her er der ikke blot tale om gode råd fra velmenende mennesker, her underbygges påstanden af seriøs videnskab.

Erfaringer med fibromyalgipatienter i Danmark viser også, at den varme, som IR saunaer afgiver, ikke kun reducerer smerter, men at den også medfører en væsentlig forbedring af helbredet generelt. I forhold til traditionelle saunaer betyder varmebehandling i en IR sauna nemlig en særdeles høj gennemtrængning og dybtgående varme, som er helt unik.

Ved at købe af en IR sauna behøver du ikke at besøge en klinik for at forbedre dit helbred, det kan ske derhjemme.

Irvarme